08:53 18 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور امریکا می گوید که ما به افغانهایی که به آمریکا کمک کردند گفتیم که به آنها در خروج از کشور کمک خواهیم کرد. میلیونها نفر از افغانها که با ما همکاری نکردند امید آن را داشتند که شاید سوار هواپیما بشوند و از کشور خارج بشوند. باید به این روند رسیدگی شود.

به گزارش اسپوتنیک، جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در باره کشته شدن نظامیان امریکایی در نتیجه انفجارات در نزدیکی فرودگاه کابل سخنرانی کرد.

اودر ادامه گفت: "امریکا همیشه به قول خود وفا می کند. ما به افغانهایی که به آمریکا کمک کردند گفتیم که به آنها در خروج از کشور کمک خواهیم کرد. میلیونها نفر از افغانها که با ما همکاری نکردند امید آن را داشتند که شاید سوار هواپیما بشوند و از کشور خارج بشوند. باید به این روند رسیدگی شود".
رئیس جمهور امریکا تاکید داشت: "من تمام پرسنل های ارتشی را جمع کردم و از آنها پرسیدم که چه باید کرد. آنها گفتند که بقرام به اندازه کابل مهم نیست. مواردی بودند که طالبان خواستند اتوبوس حامل پناهجویان عبور کنند. از اینجور موارد نیز گزارش شده اند".
بایدن تاکید دارد: "من می توانم مسئول همه اتفاقاتی باشم که در این رابطه رخ داده است. تعدادی از افراد کشته و مجروح شده اند. علت عدم حمله به آمریکایی ها قراری بود که رئیس جمهور قبلی (ترامپ) گذاشته بو. یعنی 4000 سرباز دیگر به افغانستان اعزام کنیم. ما در افغانستان پیروز شدیم. ما قصد نداریم جان سربازان آمریکایی را در آنجا تلف کنیم. جان هزاران و دهها هزار نفر دیگر را تلف کنیم. قصد ما جلوگیری از وقوع این تلفات است.
ما دیگر نیرو در آنجا نداریم و بدین ترتیب ما به حضور 20 ساله خود در افغانستان پایان دادیم".

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر