21:29 21 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

پاریس تلاش دارد، اکثر کسانی که جان شان در کابل تحت خطر قرار دارد، از افغانستان انتقال دهد.

به گزارش اسپوتنیک، کلمان بون سکرتر دولتی در وزارت خارجه فرانسه اظهار داشته است که پاریس سعی می ورزد تعداد زیاد افغانان را که جان شان در افغانستان در خطر است، از کابل منقل کنند.

وی افزود: "ما از آغاز تخلیه تقریباً 300 نفر را از افغانستان تخلیه نموده‌یم و ممکن تا شام روز جمعه خاتمه نیاید، در این صورت فعالیت ما ادامه خواهد داشت".  به گفته وی، پاریس به این نظر است که باید تعداد زیاد کسانی که جان شان در خطر قرار دارد، از افغانستان تخلیه گردند.

وی تاکید کرد که صرف کسانی را فرانسه از کابل تخلیه می کنند که به فرانسوی ها و متحدین فرانسه کمک نموده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر