14:35 25 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور قزاقستان: به قیمت 85 میلیارد دالر اسلحه امریکا در افغانستان باقی مانده است.

به گزارش اسپوتینک، روز جمعه ، قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان از طریق ارتباط ویدئویی در جلسه عمومی مجمع اقتصادی شرق اظهار داشت

که تهدیدات ناشی از افغانستان آشکار است، زیرا بعد از خروج قوای امریکا، به قیمت بیش از 85 میلیارد دالر سلاح مدرن در آنجا باقی مانده است.

او گفت: "به نظر من، تهدیدها و خطرات ناشی از این کشور در زمان طولانی مدت آشکار است. با خروج امریکایی ها، مقدار تسلیحات پیشرفته به ارزش بیش از 85 میلیارد دالر در افغانستان باقی مانده است. دیگر این که تهدیدات خروج پناهندگان نیز وجود دارد".

رئیس جمهور همچنین ابراز خرسندی کرد که قزاقستان در این موضوعات حساس به یک خط واحد با روسیه و کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی پایبند است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر