09:44 18 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

سید علی سجادی می گوید که پدرش کدام فعالیت سیاسی بزرگ در افغانستان نداشته است.

سید علی سجادی در صحبت با خبرگزاری اسپوتینک افغانستان می گوید که پدرم را چهار نفر مسلح ناشناس در منزلش شهید ساختند.

او افزود: "در خود شیخ علی چهار مسلح ناشناس پدرم را شهید ساختند، طالبان محل این رویداد را به دوش نگرفتند".

او تاکید دارد که سیدحسین موسوی، پدرش تحویل‌دار مکتب متوسطه سنگنداب بود و کدام مقام سیاسی بزرگ نداشت.

او گفت: "پدرم من کدام فعالیت سیاسی کلان نداشت، برای همه معلوم است که بی دلیل شهید شده است، ممکن بخاطر خیرخواهی پدرم را گروه داعش شهید کرده باشد، گفته نمی توانم".

آقای سجادی می افزاید که طالبان محل گفته‌اند که این قتل از طرف آن‌ها صورت نگرفته است و مورد بررسی قرار می‌دهند.

قابل ذکر است که قتل‌های هدفمند در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. امروز افراد مسلح ناشناس یک عضو پیشین پولیس زن در این ولایت غور تیرباران کرده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر