06:09 28 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 40
ما را در دنبال کنید

به‌زودی جبهه مقاومت سخنگوی جدید خود را معرفی می کند.

به گزارش اسپوتنیک، جبهه مقاومت ملی به زودی سخنگوی جدید خود را اعلام می کنند، و این جبهه بار دیگر اعلام می کند که شهادت افتخار ما است و شهید دادن همچنین آوردن فشارهای بالای جغرافیا آوردند از روحیه ما نمی کاهد. بلکه در کنار ملت و مردم خود تا آخر ملت و مردم خود جبهه مقاومت تا آزادی افغانستان و پیروزی مردم افغانستان ادامه خواهد داد و باورمند هستیم که پیروزی حتمی است و در مقابل اداره یک ملت هیچ قدرت و نیروی ایستاده شده نمی تواند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر