07:13 22 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 04
ما را در دنبال کنید

دستیار ذبیح الله مجاهد، می گوید که کابینه که اعلام شده از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب شامل تمام اقشار افغانستان است.

به گزارش اسپوتنیک بلال کریمی، دستیار ذبیح الله مجاهد، معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات در دولت طالبان در پاسخ به این خبرگزاری گفت: "تا هنوز کابینه تکمیل نشده است و تعدادی از وزارت خانه ها، ادارات معینیت ها پوست های مهم اعلام نشده."

به گفته وی در حال حاضر ما منتظر هستیم که کابینه تکمیل شود و افرادی که در پست های تعین می شوند که ببینیم این ها کی ها هستند.

وی گفت که کابینه که اعلام شده از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب شامل تمام اقشار که طول این 20 سال اخیر در جریانات شامل بودند.   

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر