06:02 17 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 62
ما را در دنبال کنید

سفیر افغانستان در دوشنبه می گوید که بخش زیادی از دره پنجشیر تحت کنترل مقاومت‌گران است.

به گزارش اسپوتنیک، محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در دوشنبه می گوید که همه ملیت های افغانستان که رژیم طالبان را نپذیرفته اند به صفوف مقاومت در منطقه ملحق می شوند.

به گفته این دیپلمات، همه ملیت های جمهوری که رژیم طالبان را نپذیرفته اند به صفوف مقاومت در منطقه ملحق می شوند.

این مطلب را وی روز چهارشنبه، 8 سپتامبر، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیان داشته است.

به گفته این دیپلمات، تمام ملیت های افغانستان که رژیم طالبان را نپذیرفته اند، از جمله پشتون ها، ازبک ها،  هزاره ها و سایر اقوام  به صفوف مقاومت گران در پنجشیر می پیوندند.

به گفته وی، همه 67 سفارتخانه افغانستان در کشور های خارجی نیز رژیم جنبش رادیکال طالبان را به رسمیت نمی شناسند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر