23:42 28 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

اعلام کابینه تازه از سوی طالبان، واکنش‌های داخلی و خارجی را بر انگیخته است و شماری از سیاست‌گران کشور کابینه طالبان را همه‌شمول نمی‌دانند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیزو، برخی از چهره‌های سیاسی، کابینه تازه طالبان را تک قومی، تک جنسیتی و انحصاری می‌گویند.

محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، در برگه فیسبوکش خواهان تجدید نظر در باره کابینه تازه طالبان است.

آقای خلیلی در برگه فیسبوکش چنین نوشته است: "حکومت اعلامی طالبان نه از لحاظ سیاسی یک حکومت فراگیر و نه از لحاظ اجتماعی دارای یک ترکیب افغانستان شمول است. بلکه یک اداره تک گروهی، تک قومی و تک جنسیتی است که اگر در آن تجدید نظر صورت نگیرد، نه تنها نمی‌تواند منافع علیای کشور را تضمین و به تحکیم وحدت ملی و برقراری ثبات و آرامش دائمی در کشور بیانجامد، بلکه خود به عاملی برای تداوم و تشدید بحران در کشور مبدل می‌شود".

محمد سروردانش، معاون ریاست جمهوری پیشین، نیز گفته است که کابینه در انحصار یک قشر و صنف خاص قرار گرفته است.

اما طالبان با رد این گفته‌ها می افزایید که ساختار حکومت تازه شان  همه شمول است و در آن برخی از نخبگان طالبان به کار گماشته شده اند.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: "امارت اسلامی افغانستان لازم دید که کدرهای که در داخل صف امارت اسلامی موجود بود از آن استفاده بکند و یک کابینه فوری را تشکیل بدهد".

از سویی هم، پاکستان و چین دو کشور همسایه افغانستان، ایجاد حکومت تازه را در افغانستان یک نیاز می‌دانند و بر داشتن روابط حکومت طالبان با کشورهای دیگر جهان تاکید می‌روزند.

 منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، گفت: "فکر می‌کنم که در افغانستان نیاز بود تا یک ساختار بوجود آید و طالبان یک ساختار سیاسی موقت را ساختند و ما امید وار استیم که ساختار کارآمد باشد. آنان برای یک ساختار سیاسی دایمی برای آینده کار خواهند و انتظار می‌کشیم تا این ساختار بوجود آید و ما بتوانیم با کشورهای همسایه مان مشارکت داشته باشیم".

وانگ هی، وزیر خارجه چین، گفت: «از نگرش مثبت طالبان در پیوند به ساختارسیاسی، مبارزه با هراس افگنی و داشتن روابط با کشورهای همسایه استقبال می‌کنیم. اما امهم این است که این کارها عملی شوند. ما امیدوار استیم که طالبان از گذشته آموخته باشند و با همه طرف‌ها تعامل فعال داشته باشند و تعهداتی را که به جهانیان وعده کرده اند عملی بسازند.»

اما وزیر خارجه آلمان می‌گوید که فکر نمی‌کند طالبان به این زودی‌ها به رسمیت شناخته شوند.

هیکو ماس، وزیر خارجه آلمان، گفت: "هنوزهم نیاز است که بی‌نظر داشت به رسمیت شناختن، با طالبان گفت‌وگو کنیم. طالبان شاید به رسمیت شناخته نخواهند شد، زیرا فکر نمی‌کنم که در اوضاع کنونی این کار انجام شود".

همزمان با این، وزیر خارجه قطر به ایران رفته است و گفته می‌شود که محور گفت‌وگوهای او با مقام‌های ایرانی در باره افغانستان باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر