06:31 22 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
090
ما را در دنبال کنید

نمایندگان پنجشیر خواهان تخلیه نظامی ط‌البان از پنجشیر و برداشتن محاصره‌ی اقتصادی شده‌اند.

به گزارش اسپوتینک، نجیب بارور می نویسد که ط‌البان ضمن ابراز تاثر از حمله به پنجشیر، در جواب در مورد دشمن‌شکنی‌ها و مردخیزی‌های پنجشیر به نیکویی حرف زده، گفته‌اند کشتار افراد ملکی کار تخریب‌کاران داخلی بوده، تعدادی دست‌گیر و تحقیق در این خصوص جریان دارد. ط‌البان هم‌چنان گفتند: « قصد حمله نظامی به پنجشیر نداشتیم، اما فیصله‌ی رهبری همین بود که هیچ جایی بدون تصرف باقی نماند». به‌هرحال، با مهمان‌داری و تعزز از هیات مذاکره، نوعی پیشامد مناسبی از خود نشان دادند که ممکن این مذاکرات به یک رویکرد تفاهم‌یافته بینجامد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر