09:50 18 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 121
ما را در دنبال کنید

عضو ارشد طالبان در تلویزیون طلوع می‌گوید فعلا ما در افغانستان تسلط داریم و این‌جا حوزه حاکمیت امیرالمومنین است، و فعلا موقعیت نداریم که بگوییم، ایران، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان قلمروی ما هستند.

به گزارش اسپوتنیک، انعام‌الله سمنگانی» از سخنگویان گروه طالبان (گروه ممنوع در روسیه)، در مصاحبه با تلویزیون طلوع می‌گوید: امیرالمومنین ما امیرالمؤمنین کل جهان از جمله ایران است همه کشورهای منطقه قلمرو ما هستند! 

​فعلا ما در افغانستان تسلط داریم و این‌جا حوزه حاکمیت امیرالمومنین است، و فعلا موقعیت نداریم که بگوییم، ایران، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان قلمروی ما هستند. او می‌گوید: «در جایی‌که نمی‌توانیم امنیتش را بگیریم ما شرعا مکلف نیستیم مردم آنجا را به بیعت دعوت کنیم یا طوری جلوه بدهیم که هیچ کشوری را به رسمیت نمی شناسیم چون امیرالمومنین ما امیرالمومنین کل جهان است.»

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر