04:05 21 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 21
ما را در دنبال کنید

آقای محقق هشدار می‌دهد اگر جلو این فاجعه گرفته نشود، حوادث فاجعه بار تر در پی خواهد داشت.

به گزارش اسپوتنیک، محمد محقق،  رهبر حزب وحدت مردم افغانستان مشاور پیشین محمد اشرف غنی، در صفحه فیس‌بوک در واکنش به کوچ اجباری نگاشته است: "اينجا نه فلسطين است و نه اسرائيل اينجا نه عرب است و نه يهود افغانستان است و سر زمين اسلام است و جهاد ، جبهه جنگ هم نيست يكطرف لشكر گروه بيرحم طالبان و يكطرف مردم هزاره و شيعه قشر مظلوم و بيدفاعى كه به جرم قوميت و مذهب شان همه دار وندارشان را كه يك تكه زمين وگندم و جو و بادام وغله جات شان هست كه در آستانه زمستان همه را از آنان ميگيرند و گرسنه آواره ميشوند ومهاجمين نام شان را هم گذاشتند امارت اسلامى".

او تاکید دارد: "اينجا نه انسانيت و نه مسلمانى و نه وطندارى هيجكدام ارزش ندارد و طرف مقابل فقط منطق زور را ميفهمند ومن مراتب اعتراض خود را درباره كوچانيدن اجبارى مردم سه ولسوالى، (١) لوره شيو قريه جات ؛ زين ، كندير ، ناله ، تگابدار و شاغولجه ولسوالى پاتو، (٢) قريجات صوف ، كاريز ، لختوغى و سليمان آباد ولسوالى كجران، (٣) قريه جات غمقول ولسوالى خدير".

آقای محقق می افزاید که هم به مقامات طالبان و هم به سازمان ملل متحد و ساير مجامع ذيربط بين المللى و هم به كشورهاى همسايه اى كه با طالبان مناسبات نزديك دارند رسانيدم و گفتم كه جلو فاجعه را بگيرند كه از يكسو با كوچ اجبارى مردم اين سه ولسوالى در آستانه زمستان فاجعه انسانى حتمى است واز جانب ديگر اگر مردم ناچار به دفاع شوند حوادث فاجعه بار تر خواهد شد.

گروه طالبان تاکنون در مورد چیزی نگفته اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر