06:48 18 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 22
ما را در دنبال کنید

رئیس مطبوعات و روابط عامه وزارت امور داخله معرفی و به کارش آغاز کرد.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت داخله طالبان با نشر یک خبرنامه نگاشته است که قاری سعید خوستی به حیث رییس مطبوعات و روابط عامه این وزارت گماشته شد.

این وزارت می افزاید که قاری سعید خوستی بحیثدر مراسم معرفی وی مولوی زین الله عابر رئیس عمومی دفتر مقام و مولوی عبدالحکیم حمدی رئیس عمومی ارتباطات استراتژیک اشتراک نموده و به کارمندان آن ریاست معرفی گردید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر