21:47 20 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

شماری از کارمندان اصلاحات اداری و خدمات ملکی پشت دروازه این اداره اعتراض نمودند. 

به گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج نیوز، کارمندان اصلاحات اداری و خدمات ملی می گویند، که خانواده‌های ما به نان نیاز دارند، معاش ما داده نشده و در وضعیت نامعلومی به سر می‌بریم.

این کارمندان اصلاحات اداری و خدمات ملکی پشت دروازه این اداره اعتراض نموده و می‌گویند، که برای شان اجازه ورود داده نمی‌شود و در وضعیت نامعلومی قرار دارند.

یادآوری می کنیم، که پس از فروافتادن دولت افغانستان، تاکنون گروه طالبان که اداره دولت این کشور را به دست گرفته است، نتوانسته معاش کارمندان بسیاری از وزارت ها و اداره های این کشور را پرداخت کنند. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر