12:44 25 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

  متقاضیان تذکره های برقی درکابل خواستار آغاز روند توزیع آن اند اما تاکنون احصائیه مرکزی در مورد آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی چیزی نگفته است.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از "پژواک افغانستان" برخی متقاضیان تذکره های برقی درکابل خواستار آغاز روند توزیع آن اند و می گویند، با آن که حکومت روند توزیع تذکره و پاسپورت را همزمان اعلام کرد، اما هنوز هم توزیع تذکره آغاز نشده است.

برخی متقاضیان تذکره­های برقی درکابل درحالی خواستار آغاز روند توزیع آن اند و گفتند، با آن که حکومت روند توزیع تذکره و پاسپورت را همزمان اعلام کرد، اما هنوز هم توزیع تذکره آغاز نشده است.

این در حالی است که هفته گذشته، شورای وزیران به وزارت امور داخله هدایت داد که روند توزیع پاسپورت و تذکره را از سر آغاز کند که ریاست پاسپورت 13 میزان کارش را آغاز کرد.

اما تاکنون احصائیه مرکزی در مورد آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی چیزی نگفته است.

به دنبال اعلام خبر یادشده، روزانه صدها متقاضی تذکره های الکترونیکی به مراکز توزیع آن مراجعه می کنند و شماری از این مراجعین از متوقف بودن روند توزیع تذکره الکترونیکی شکایت داشته و خواستار آغاز این روند اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر