00:44 28 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

نام بازار "بوش" در کابل که به نوعی مرکز فروش اجناس خارجی بود، را به نام "بازار مجاهدین" تغییر کرد.

به گزارش اسپوتنیک، طالبان (گروه تروریستی ممنوع در روسیه) نام بازار "بوش" قبل از آن بنام "بازار برژنف" در کابل که به نوعی مرکز فروش اجناس خارجی بود، را به نام "بازار مجاهدین" تغییر دادند.

​نام "بازار بوش" که در سال 2001 با ورود آمریکایی ها ایجاد و به نام بوش رئیس جمهور سابق آمریکا مشهور شده بود، به دستور "طالبان" تغییر کرد. بر این اساس، نام آن به "بازار مجاهدین" تغییر یافته است.

گفتنی است که این بازار در سال های 80 صده گذشته بنام "بازار برژنف" مشهور بود، که بعدا به بازار بوش تغیرنام یافت.

با روی کار آمدن طالبان و به دست گرفتن قدرت در افغانستان تاکنون نام چند مرکز، از جمله فرودگاه کابل و دانشگاه تربیت معلم کابل را تغییر داده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر