01:55 22 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 02
ما را در دنبال کنید

رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که ده فیصد از نفوس افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان، به کشورهای پاکستان و ایران مهاجر شده استو.

به گزارش اسپوتنیک، آناتولی سیدوروف، رئیس ستاد مشترک نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی، اظهار داشته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، بیش از 3 میلیون نفر به پاکستان و ایران مهاجر شده اند که حدود ده درصد از جمعیت این کشور است.

به گفته سیدوروف، تعداد مهاجرین داخلی به حدود نیم میلیون نفر می‌رسد و تعداد افرادیکه با خارجی‌ها همکار بودند به ده‌ها هزار نفر می‌رسد.

وی افزوده است که مشکل ویژه در ماه سپتمبر پس از آنکه طالبان شیعه‌ها را مجبور به ترک منازل‌شان کردند، اتفاق افتاده است.

آقای سیدوروف گفت: "غصب زمین اقلیت‌ها ازسوی طالبان می تواند باعث خروج گسترده پناهندگان به کشورهای آسیای مرکزی مجاور افغانستان از جمله کشورهای عضو CSTO شود."

وی خاطر نشان کرد که وضعیت بشردوستانه در افغانستان بسیار دشوار است و نگرانی جامعه جهانی را همراه دارد.

رئیس ستاد مشترک نیروهای واکنش سریع، افزود که در خزان امسال افغانستان با قحطی و گرسنگی روبرو است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر