21:16 20 اکتوبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 012
ما را در دنبال کنید

افغان مترجم که باید به هالند منتقل می شد، در کابل ترور گردید.

به گزارش اسپوتنیک، کانال تلویزیونی  (NOS)هالند  به نقل از خانواده و منابع قربانی در دولت هالند خبر داده است که یک مترجم افغان که هنوز به هالند منتقل نشده بود، در کابل کشته شد.

گفته می شود که این مترجم افغان روز چهارشنبه در کابل کشته شده است. او برای ماموریت پولیس اروپایی EUPOL در افغانستان ، که هالند در آن شرکت داشت، کار می کرد ، بنابراین در لیست تخلیه هالند قرار داشت که در نزدیکی ها باید به هالند انتقال می گردید.

به گفته اعضای خانواده متوفی، نماینده جنبش طالبان (ممنوع در روسیه) به منزلی که مترجم در آنجا بودوباش داشت آمدند و از او خواست هویت نمودند ، پس از آن مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 7

بستگان متوفی گزارش دادند که این مرد به دلیل ترس از جان، شب را در مکان های مختلف می گذراند.

در حین حال، همانطور که NOS اشاره کرده است، به سختی می توان تأیید کرد که قتل توسط طالبان صورت گرفته باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر