07:18 15 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

در سال 2020 بیش از شش صد ژورنالست از 59 کشور جهان قربانی ویروس کرونا شده اند.

به گزارش اسپوتنیک، سازمان غیر دولتی Press emblem campaign (PEK) خبر داده است که حداقل 602 ژورنالست از 59 کشور جهان که آلوده به ویروس کرونا شده بودند، در سال گذشته جان داده اند.

به اساس احصائیه های موجوده؛ ژورنالستان کشور پیرو بیشتر نسبت به سایر کشورها تلف شده اند که تعداد ایشان به 93 نفر رسیده است، 55 ژورنالست از برازیل، 53 ژورنالست از هند و 13 ژورنالست از روسیه قربانی کرونا گردیدند.

اما تاکید گردیده است که در حقیقت، تعداد بیشتر ژونالستان در سال 2020 قربانی کرونا گردیده اند.