16:57 26 جنوری 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

سازمان جهانی صحت توصیه کرده است که باید تزریق دوم واکسین کووید-19 فایزر چند هفته به تعویق بیافتد.

به گزارش اسپوتنیک، پرتالMedical Xpress" " گزارش داد که گروپ مشاوتی سازمان جهانی صحت توصیه کرده است که تزریق دوم واکسین کووید-19 فایزر موقتاً‌ به تعویق انداخته شود.

بنابر دستورالعمل‌های مربوط به واکسین فایزر تزریق دوم این ادویه باید 21-28 روز پس از تزریق اول انجام شود. اما سازمان جهانی صحت توصیه می‌کند که تزریق دوم چند هفته‌ به تعویق بیافتد.

مشخص شده است که چنین تصمیم در موارد استثنائی، زمانیکه کمبود ادویه وجود دارد، برای تحت پوشش قرار گرفتن حداکثر مریضان، گرفته شده است.

پیش از این اعلام شده بود که دو مریض در ناروی به فاصله چند روز پس از تزریق واکسین کووید-19 فایزر جان باختند.