01:32 27 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

رئیس عمومی کمپنی دواسازی امریکا اظهار داشته است که آماده است در سال 2021 از 600 میلیون تا یک میلیارد واکسین کرونا را در بازار جهانی عرضه نماید.

به گزارش اسپوتنیک، مودرنه ستفان بانسل رئیس عمومی در جریان کنفرانس که گروپ ODDO BHF فرانسه آلمان سازماندهی نموده بود، گفت که فرمایش 500 میلیون واکسین را بدست آورده است و به بسیار سادگی می تواند 600 میلیون واکسین تولید نماید. اما گمان میرود که فرمایشات واکسین به مراتب بیشتر باشد.

او همچنان تاکید کرد که تا کنون معلوم نیست تا چه زمانی این واکسین می تواند مصونیت از کرونا را تامین نماید.

به نظر وی، ممکن واکسین برای دو سال انسان را از ویروس محافظه نماید.