18:20 22 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

رهبر ایران گفته است که به بریتانیا و امریکا اعتماد ندارد و ورود واکسین‌های آنها به این کشور را ممنوع است.

به گزارش اسپوتنیک، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران، در سخنرانی تلویزیونی گفت که وی به امریکا و بریتانیا اعمتاد ندارد و ورود واکسین‌های آنها را به ایران ممنوع اعلام کرد.
خامنه‌ای گفت: "به امریکا و انگلیس اعتماد ندارم، چون آنها در امر مبارزه با ویروس کرونا ناکام بوده اند."
وی گفت که ممکن است اینها بخواهند واکسین را بالای دیگر کشورها امتحان کنند.
وی می‌گوید: "اگر امریکا توانست واکسین تولید کنند، چرا تلفات بیشتر شده، اگر آنها می‌توانند واکسین درست کنند خودشان استفاده کنند و برای ما نفرستند.