08:56 15 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

گزارشگر نیویارک تایمز اعلام کرده است که واکسین اسپوتنیک وی روسی ضد کرونا تزریق کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، اندرو کرامر، گزارشگر مجله نیویارک تایمز بخش روسی گفته است که در اوایل ماه جنوری واکسین روسی استفاده کرده است.
داکتر قبل از واکسیناسیون چندین سوال در مورد حساسیت از او پرسیده است. بعد از واکسیناسیون، کرامر نیم ساعت در دهلیز انتظار کشید تا در مورد حساسیت این واکسین چیز بگوید که در نتیجه کدام حساسیتی نداشته است.
کرامر گفته است که شک و تردیدهای در مورد سرعت تولید واکسین وجود دارد، درحالییکه مربوط به کیفیت آن نمی‌شود. وی گفت: به همین خاطر تمام نگرانی ها کنار گذاشتم و بر ضد کرونا واکسین اسپوتنیک وی استفاده کردم.
او افزوده است که طراحی واکسین روسی و واکسین که توسط دانشگاه آکسفورد ساخته شده است (AstraZeneca) باهم مشابه هستند.
روسیه ماه اگست از ثبت اولین واکسین ضدکرونا در جهان خبر داد . تاکنون دو واکسین در روسیه به ثبت رسیده است که یکی از آنها توسط مرکز مطالعات عفونی گامالیا و دیگری توسط مرکز دولتی ویکتور ساخته شده است.