07:15 19 جنوری 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
80
ما را در دنبال کنید

فلسطین اولین کشور خاورمیانه است که واکسین « اسپوتنیکV» را به ثبت رساند

به گزارش اسپوتنیک، صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه "RDIF"، اعلام کرد که فلسطین اولین در خاورمیانه است که واکسین ضد کرونا "اسپوتنیک V" را ثبت کرده است، اولین دسته این واکسین تا یک ماه دیگر وارد این کشور می‌شود.

این صندوق در این خصوص گفت: "صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه "RDIF"، از ثبت واکسین ضد کرونا "اسپوتنیک V"، توسط وزارت صحت فلسطین خبر می دهد. ثبت این واکسین جهت استفاده در حالت اضطراری بدون آزمایشات بالینی اضافی در قلمرو این منطقه انجام شده است".

تحویل واکسین ضد کرونا "اسپوتنیک V"، به فلسطین برای سه ماه اول سال جاری برنامه ریزی شده است، اولین دسته آن قرار است تا یک ماه دیگر به این کشور تحویل داده شود. این واکسین به همکاری صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه "RDIF"، چین، هند، کوریای جنوبی و سایر کشور ها به دسترس این کشور قرار می‌گیرید.