13:54 16 جنوری 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

شبکه اجتماعی توییتر دسترسی به حساب کاربری واکسین روسی را از ممنوعیت آزاد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، شبکه اجتماعی توییتر دسترسی به حساب کاربری واکسین روسی را از ممنوعیت آزاد کرد. هم اکنون هنگام ورود به حساب کاربری واکسین روسی "اسپوتنیک V" هیچگونه مشکلی بروز نمی کند.

عصرهنگام 14 جنوری، بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم روسیه اعلام کرد که حساب کاربری واکسین روسی مسدود شده است.

 در خبر منتشره بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم روسیه آمده بود: "حساب کاربری « اسپوتنیک V» @spitnikvaccine در توییتر محدود شده است. ما از طریق توییتر، تمام اطلاعات در باره واکسین و فرایند کار آن را در دسترس عموم قرار می دادیم. از طریق توییتر ما به AstaZenec پیشنهاد کردیم یکی از ترکیبات واکسین "اسپوتنیک V" را استفاده کند و در رابطه با انجام کارآزمایی مشترک بالینی به توافق رسیدیم".

هنگام ورود به این حساب، گفته می شد که ورود به آن بطور موقت مسدود شده است و علت آن با تلاش احتمالی دسترسی غیر مجاز از ویرجینیای ایالات متحده آمریکا توضیح داده شده بود.

در اطلاعیه مربوطه واکسین در توییتر آمده است: "از توییتر سپاسگزاریم. لطفا عضو حساب کاربری ما بشوید تا مطلع شوید که واکسین "اسپوتنیک V" چگونه در مبارزه با کووید-19 کمک می کند و جان افراد را نجات می دهد و باعث احیای اقتصاد می شود".