خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

وزارت صحت ناروی می گوید که شرکت فایزر به طور موقت انتقال واکسین اش را کاهش داده است.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت صحت ناروی اعلام کرد که شرکت فایزر به طور متوقف تحویل واکسین ضد کرونا به ناروی و دیگر بخش های اروپا سر از هفته آینده کاهش می‌دهد.

در خبرنامه این وزارت آمده است: "تحویل واکسین ساخته شده شرکت فایزر از هفته آینده کاهش می‌یابد".

خبرنامه می افزاید که این برای ناروی به معنای کمبود 7.8 هزار دوز در هفته سوم سال جاری است. کاهش تحویل دهی واکسین به دلیل نوسازی امکانات تولید بوده است.

این وزارت خانه تاکید دارد: "در وزارت بخاطر موارد خاص، واکسین ذخیره شده است، حالا او مورد استفاده قرار می‌گیرید. تاکنون معلوم نیست که شرکت فایزر دوباره برای تولید انبوه آن  چقدر زمان نیاز دارد".