02:43 25 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

مسئولین صحی در ولایت بامیان گفته اند که دستگاه تشخیص کرونا(PCR) در شفاخانه ولایتی بامیان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش اسپوتنیک، مسئولان صحت ولایت بامیان می‌گویند که ماشین از یک کمپنی امریکایی با هزینه 150 هزار دالر امریکایی از طرف شبکه انکشافی آقاخان برای ولایت بامیان خریداری گردیده که میتواند نتیجه 32 نمونه مشکوک ویروس کرونا را در 2 ساعت مشخص کند.


در همین حال داکتر فروغ الدین امیری رییس شفاخانه ولایتی بامیان گفت که باتوجه به گسترش موج دوم ویروس کرونا در سطح جهان، نصب این دستگاه در شفاخانه ولایتی بامیان، بسیار مهم بوده و یک اقدام نیک در امر بهبود عرضه خدمات صحی است.
وی خاطر نشان کرد که این دستگاه برای تشخیص سایر امراض انتانی نیز قابل استفاده می باشد.
ازسویی هم فضل احمد فضل رئیس شبکه انکشافی آقاخان در ولایت بامیان گفت که ما در زمان موج دوم ویروس کرونا در تلاش بودیم که دستگاه PCR را در ولایت بامیان مهیا کنیم که خوشبختانه در این هدف خود رسیدیم.
پیش از این نمونه‌های بیماران مشکوک کووید 19 از بامیان به کابل فرستاده می‌شد.