06:49 03 مارچ 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
21
ما را در دنبال کنید

هماهنگ کننده برنامه ملی مبارزه با ویروس کرونا اسرائیل اثر بخشی واکسن Pfizer را زیر سوال برده است.

به گزارش اسپوتنیک، هماهنگ کننده برنامه ملی مبارزه با ویروس کرونا اسرائیل گفت که بیش از 12.4 هزار اسرائیلی حتی پس از تزریق اولین دوز واکسن نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند. این مطلب را وی به تایمز اسرائیل بیان داشته است.

وی تأکید کرد که بیش از 12.4 هزار اسرائیلی حتی پس از تزریق اولین دوز واکسن نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند. در میان آنها، حداقل 69 فرد آلوده وجود دارد که تزریق دوم را انجام داده اند.

او، هشدار داد که این دارو ممکن است در برابر گونه های جدید ویروس محافظت نکند. خاطرنشان شده است که بیش از دو میلیون اسرائیلی مرحله اول و 400 هزار نفر مرحله دوم واکسیناسیون Pfizer را دریافت کرده اند.

پیش از این شرکت آمریکایی Pfizer در 18 نوامبر اعلام کرد که واکسن آن‌ها 95 درصد موثر می باشد.

گفتنی است که در آزمایش بیش از 43 هزار داوطلب، 170 مورد عفونت ویروس کرونا ثبت شد که 162 مورد در کسانی بود که پلاسیبو دریافت کرده بوند.