09:42 09 مارچ 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

عربستان سعودی خبر داده است که واکسیناسیون شهروندان Pfizer را مؤقتاً به تعویق انداخته است.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت صحت عامه عربستان خبر داده است که زمان آغاز واکسین کردن عمومی شهروندان از ویروس کرونا با واکسین Pfizer ساخت امریکا به مدت نامعلوم به تعویق افتاده است.

گفته میشود که یکی از دلایل به تعویق افتادن آن، به دلیل اینکه بالموقوع نتنها به عربستان بلکه به سایر کشور ها نیز مقدار کافی واکسین Pfizer تحویل نگردیده است و علت آن متوقف نمودن فعالیت این کارخانه برای تولید بیشتر می باشد.

چند قبل خبر داده شد که تولید واکسین کووید -19 Pfizer به دلیل وسعتر ساختن کارخانه تولید واکسین، صادرات Pfizer به کشورهای ناروی و سایر کشور های اروپا کاهش میابد.

کشور های فنلند، استونیا، لتونیا، لیتوانیا، سویدن و دنمارک به کمسیون اروپا تقاضا نموده اند تا هرچه زودتر تولید و تحویل واکسین Pfizer را گسترش دهد.