11:15 04 مارچ 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

ایتالیا اولین کشور، اتحادیه اروپا است که بیش از میلیون نفر واکسین کرونا دریافت کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، بیش از یک میلیون نفر در ایتالیا واکسین کرونا دریافت کردند که تقریبآ دو فیصد نفوس این کشور بشمار می‌رود.
ایتالیا از نظر واکسین شدگان در جهان جایگاه ششم و در اروپا جایگاه دوم را دارد. این کشور 27 دسمبر، با تزریق اولین دوز از واکسین کرونا به یک پرستار به طور رسمی کارزار واکسیناسیون در مقابل بیماری همه گیر «کووید 19» را آغاز کرد.
مقامات ایتالیایی امیدوارند تا آخر ماه جنوری افراد بالاتر از سن 80 را واکسین کنند و مجموع افراد واکسین شده در این کشور به دو میلیون نفر برسد.
این کشور قصد دارد تا در مرحله دوم واکسیناسیون بیش از 21 میلیون نفر را تزریق کنند از جمله افرادی که دارای بیماری صحی، معلمان و افراد بالای 60 سال هستند.
گفته شده است که در مرحله سوم کارمندان خدمات اساسی و در مرحله چهارم بقیه شهروندان این کشور واکسین می‌شوند.