11:18 07 مارچ 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

روسیه واکسین "اسپوتنیک وی" ضد ویروس کرونا را به کشور لائوس تحویل داد.

به گزارش اسپوتنیک، سفارت لائوس در مسکو خبر داده است که روسیه به کشور لائوس دسته ای واکسین "اسپوتنیک وی" ضد ویروس کرونا را غرض راجستر و استعمال بعدی آن در جمهوری دموکراتیک خلق لائوس تحویل داده است.

گفته شد که امروز در وزارت صحت عامه جمهوری  لائوس مراسم تحویل واکسین "اسپوتنیک وی" صورت گرفت. لائوس در جمع کشور های پیوست که از واکسین ویروس کرونا ساخت روسیه استفاده می نمایند.

قبل از این، وزارت صحت عامه و وقایه امارات متحده عرب واکسین "اسپوتنیک وی" روسیه را تائید و برای واکسیناسیون کشور خود پذیرفت.