10:45 04 مارچ 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
21
ما را در دنبال کنید

واکسن یک مرحله ای کرونا به نام اسپوتنیک لایت قرار است که در ماه فبروی عرضه شود.

به گزارش اسپوتنیک، واکسین تک دوزی ضدکرونای روسی با عنوان "اسپوتنیک لایت" در ماه فبروی عرضه می شود.

در صفحه توییتر "اسپوتنیک V" در این رابطه آمده است: "ما واکسین تک دوزی را در ماه فبروی عرضه می کنیم، این واکسین "اسپوتنیک لایت" نامگذاری شده است".

گفتنی است که واکسین "اسپوتنیک V"، نخستین واکسین کرونا در روسیه می باشد که توسط مرکز گمالیه وابسته به وزارت صحت روسیه با همکاری وزارت دفاع روسیه ساخته می شود و تاکنون دو میلیون دوز از این واکسن تولید شده است.