08:42 04 مارچ 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
31
ما را در دنبال کنید

وزارت دفاع روسیه اسرار راکت بالستیک یارس را فاش کرد.

به گزارش اسپوتنیک،  وزارت دفاع روسیه برخی از مشخصات تکتیکی و تخنیکی راکت بالستیک قاره پیما یارس را که در خدمت قوای راکت های استراتژیک است ، منتشر کرده است.

در جریان سخنرانی، الکسی کریووروچکو معاون وزیر دفاع در روز پذیرش تسلیحات نظامی، اسلایدی از ویژگی های عملی این راکت نشان داده شد.

 بریدجنرال الكساندر پروكوپنكف، آمر این تشكیلات، در روز پذیرش تسلیحات نظامی گفت که در سال 2021، بازسازی مجدد مجموعه یارس فرقه بارناول قوای راکتی استراتژیك خاتمه میابد.