11:54 07 مارچ 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

مقامات در ایتالیا تصمیم گرفتند که پس از یک ماه قرنطین، دوباره موزیم‌ها ورستورانت را ها را بروی مردم باز کنند.

به گزارش اسپوتنیک، فشارهای تاجران و شهروندان ایتالیا بالای مقامات باعث شده است تا حکومت قرنطینه را بردارند و رستورانت‌ها و موزیم ها را بروی مردم باز کنند.
به گفته مقامات، شهر رم درحال حاضر خط سرخ ویروس کرونا نیست، اما احتمال ضربه اقتصادی پس از کرونا وجود دارد. درحال حاضر مهمترین منبع درآمد که مراکز بازی روی یخ است بسته هستند جایی که توریست‌ها را به خود جذب می‌کند.


سرانجام، رم و میلان می‌توانند نفس راحت بکشند. رستورانت ها می‌توانند تا ساعت شش از مهمانان پذیرایی کنند.
به هر صورت مالکان رستورانت‌ها خوشحال به نظر می‌رسند چون پیش از این، مشتریان تنها می‌توانستند غذا را با خود ببرند.
موزیم‌ها و پارک ها نیز فقط روزهای کاری به روی مردم باز هستند.
از شهر رم تنها مردم ایتالیا و برخی دیگر از شهروندان اتحادیه اروپا می‌توانند دیدن کنند.