11:24 31 جولای 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

کشور پراگوای رسماً قرارداد خریداری اسپوتنیک وی را امضا کرد.

به گزارش اسپوتنیک، دولت پراگوای قرار خریداری واکسین کووید-19 «اسپوتنیکV» را با صندوق سرمایه گزاری مستقیم روسیه امضا کرده است.

گفته شده است که حولیو ماسولینی وزیر صحت عامه کشور پراگوای خبر داده است که دولت این کشور رسماً قرارداد خرید واکسین «اسپوتنیک V» را تائید نموده است.

وی افزود: «من با کمال خوشی خبر می دهم که قرارداد خریداری را امضا نموده یم».

وزیر صحت عامه کشور پراگوای یادآور شد که همین اکنون کشور پراگوای در انتظار بدست آورند قرارداد است که عقد گردیده و حالا حجم و مدت زمان تحویل آن اعلام می گردد.

قسمیکه قبلاً حولیو ماسولینی وزیر صحت عامه این کشور خبر داده بود، این وزارت واکسین «اسپوتنیکV» را در چوکات پروسه سریع تائید و راجستر نموده است.