خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

رسانه‌ها اعلام کرده اند که گروه محققین سازمان صحی جهان به شواهدی دست در بازار غذایی دریایی یافته اند.

به گزارش اسپوتنیک، بلومبرگ گزارش داده است که گروهی از متخصصان بین المللی سازمان صحی "شواهد مهمی" در مورد نقش بازار غذاهای دریایی در شهر ووهان چین در شیوع ویروس کرونا پیدا کرده اند.


یک محقق بریتانیاوی گفته است: "سرنخ های مهمی" در مورد نقش بازار غذای درییای ووهان پیدا کرده ایم، کا تا تاریخ 10 فبروری به نشر خواهد رسید.
وی گفت: "این بازار، تاهنوز بررسی کامل نشده است، مردم با عجله آنجا را ترک کردند، و تجهیزات، ظروف و اثبات آنچه در آنجا اتفاق می افتاد را متوقف کردند. این همان چیزی است که ما نگاه کردیم."
اول جنوری سال 2020 بازار غذای دریایی جایی که ویروس کرونا از آنجا آغاز شد، بسته شد.
اولین افراد بیمار در این بازار کار می کردند. با این حال، دانشمندان هنوز در مورد نقشی که وی در شیوع ویروس ایفا کرده است به یک نتیجه صریح نرسیده اند.