11:14 26 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

معاون صدراعظم روسیه خبر داده است که تا کنون 8.62 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا کووید-19 در کشور تولید گردیده است.

به گزارش اسپوتنیک، تاتیانا گالیکووا معاون صدراعظم روسیه خبر داده است که تا فعلاً بیش از 8.62 میلیون دوز واکسین ضد کرونا ویروس در روسیه تولید گردیده است.

وی افزود که طبق اطلاعات دیروز، تولید واکسین کرونا ویروس "اسپوتنیک وی" بیش از 8.62 میلیون دوز رسیده است. اکنون برای شهروندان روسیه 5.5 میلیون دوز آماده گردیده است که به نواحی های منطقوی 5.3 میلیون دوز "اسپوتنیک وی" تخصیص داده شده است.

خانم گالیکووا تاکید کرد که فرق بین حجم تولد و حجم تحویل واکسین ها به اطراف، به کنترل با کیفیت واکسین ها از نگاه لوژستیکی ارتباط دارد.

قبلاً وی گفته بود که 29 نواحی روسیه در مرحله کاهش با ثبات تکثر ویروس کرونا قرار دارد و وضع 54 ناحیه با ثبات و وضع دو منطقه بی ثبات می باشد.