12:16 26 فبروری 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
01
ما را در دنبال کنید

یک گروه متخصصین از سازمان بهداشت جهانی، چهار فرضیه احتمالی را در مورد چگونگی انتقال ویروس Sars-Cov-2 به انسان بررسی کرده اند.

به گزارش اسپوتنیک، پیتر بن امبارک، رئیس گروه متخصصین بین المللی سازمان جهانی بهداشت در یک کنفرانس مطبوعاتی در ووهان چین گفت که یک گروه متخصصین از سازمان بهداشت جهانی چهار فرضیه احتمالی را در مورد چگونگی انتقال ویروس Sars-Cov-2 به انسان بررسی کرده اند.

او گفت: "ما چهار فرضیه در مورد چگونگی انتقال ویروس به انسان مطرح و برسی کردیم که طبق آن اولین شیوه انتقال مستقیم از حیوان به انسان می باشد. فرضیه دوم این است که ویروس می تواند از یک حیوان به حیوان دیگر که به طور بالقوه به انسان نزدیک می باشد، منتقل شود و سپس ویروس می تواند سازگار شود و به گردش در آید. شیوه سوم یک زنجیره غذایی است، به ویژه مواد غذایی منجمد که سطح آن ممکن است منبع انتقال ویروس به انسان ویا هم از طریق غذا باشد. و آخرین مورد احتمال انتقال از آزمایشگاه است".

امبارك، تأكید كرد كه كارشناسان تمام فرضیه ها را به دقت مطالعه كرده اند. محتمل ترین نسخه در مورد انتقال ویروس از طریق یک حامل میانی است. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی قصد دارند در آینده همه راه های انتقال ویروس را مطالعه کنند.