02:35 27 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

وینفرد اشتوکر پزشک و تاجر آلمانی که ادعا می کند مخترع واکسن ضد کرونا در آلمان است به دادگاه معرفی شد.

به گزارش اسپوتنیک، پزشک و تاجر آلمانی، وینفرد اشتوکر، به دلیل آزمایشات و ایجاد واکسن علیه ویروس کرونا، تحت محاکمه قرار گرفته است.

این موضوع توسط نماینده دادستانی شهر لوبک به کانال تلویزیونی MDR گزارش شد.

وینفرد اشتوکر 74 ساله، صاحب فروشگاه بزرگ گورلیتز، که از خود آزمایشگاه دارد ، در بهار سال 2020 داروی را اختراع کرد. در ابتدا آزمایش آن را بدون اجازه بر روی خود و دیگران آغاز کرد. در مارچ و آپریل 2020، اشتوکر، گفت که عضله ران خود را چهار بار تلقیح کرده است. پس از آن، او این ماده را روی همسر، فرزندان و 65 داوطلب دیگر آزمایش کرد. وی اطمینان داد كه هیچ كدام از شركت كنندگان در این آزمایش ها عوارض جانبی غیر از كمی تحریک و درد در محل تزریق نداشته و در نتیجه، در همه آنتی بادی تولید كرده اند.

این کارآفرین در وبلاگ خود، با ذکر این نکته که ساخت و ذخیره آن آسان است ، دستور العمل واکسن را ارسال کرد. وی پیشنهاد كرد كه با كمك داروى خود، می تواند تمام آلمان را "از ویروس كرونا پاك کند". به گفته وی این واکسن 95 درصد موثر است.

در سپتامبر سال 2020، او نتایج کار خود را به موسسه پاول ارلیچ، که مسئول ثبت واکسن ها است، گزارش داد و خواستار آزمایش های بیشتری برای تأیید اثربخشی دارو شد. با این حال دانشمندان به دادستانی مراجعه کردند و یک پرونده جنایی علیه او به ظن نقض قانون داروها تشکیل شد.

دادستانی عمومی شهر لوبک در حال تحقیق درباره وینفرد اشتوکر، صاحب فروشگاه بزرگ گورلیتز، است.