خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

عنقریب اداره روحانیون مسلمانان روسیه فتوایی قابل قبول بودن "Sputnik V" برای مسلمانان را صادر خواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، ایلدار آلیاوتدینوف نایب رئیس شورای مسلمانان روسیه و رئیس هیئت مدیره مسلمانان مسکو گفته است که ممکن شورای علما (متکلمین) اداره روحانیون مسلمانان فدراسیون روسیه طی جلسه ای در تاریخ 16 و 17 مارچ ، فتوا (نتیجه الهیاتی) در مورد مطابقت واکسین Sputnik V و قابل قبول بودن آن را تصویب کند که به اساس آن استفاده واکسین برای مسلمانان مجاز می گردد.

وی حین سخنرانی در مورد "واکسیناسیون" گفت: "جلسه بعدی شورای علما در 16 و 17 مارچ در موردویا برگزار می شود ، ما در آنجا تعدادی فتاوا تصویب می کنیم. فکر می کنم تا این زمان به تدریج آنرا حل خواهیم کرد."