21:43 26 اکتوبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

مدیر بیروی منطقوی اروپا در سازمان جهانی صحت وضع دشوار تکثر ویروس کرونا را در اروپا ارزیابی کرد.

به گزارش اسپوتنیک، حانس کلیوگ مدیر بیروی منطقوی اروپا در سازمان جهانی صحت خبر داد که با وصف اینکه هر هفته در نواحی اروپا بیش از یک میلیون نفر آلوده به ویروس کرونا می گردند، تعداد عمومی مریضان آلوده به کووید-19 در جریان 4 هفته متواتر پائین آمده و در جریان دوهفته تعداد تلفات جدید نیز کاهش یافته است.

وی افزود: «می خواهم تکرار کنم که تصمیم لغو تدابیر سازمان حفظ الصحه و نهادهای اجتماعی در این ارتباط باید به اساس گزارشات مؤثق صورت بگیرد که به اساس ارزیابی پاندمی و امکانات سیستم حفظ الصحه استوار می باشد. معیارها باید به اساس شواهد باشد، نه به اساس مشاهده پیشرفت نسبی در عرصه ویروس کرونا».