15:35 28 جولای 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

قرار است دولت هند در جریان چند هفته نزدیک، واکسین "اسپوتنیک وی" روسیه را تائید نماید.

به گزارش اسپوتنیک، بال ونکاتیش وارم سفیر هند در مسکو اظهار داشت که ممکن در جریان چند هفته نزدیک واکسین "اسپوتنیک V" ساخت روسیه در کشور هند تایئد گردد.

گفته شده است که  "واکسین V " ساخت روسیه در جریان چند هفته نزدیک مورد آزمایش قرار گیرد و سپس از تائید تنظیم کنندگان، استفاده آن در هند تائید گردد.

سفیر افزود: "بعد از تائید آن، هند می تواند هم برای خود، هم برای روسیه و هم بازار کشور های سوم آنرا عرضه نماید".

سفیر گفت: "این گام مهم در مبارزه علیه پاندمی خواهد بود".

گفته شده که به تاریخ 17-18 حین سفر وزیر خارجه هند به مسکو، موضوع تولید واکسین کرونا روسی- هندی نیز تحت بررسی قرار خواهد گرفت.

وارم گفت که روسیه وهند کشورهای مهم  در امور تولید واکسین ویروس کرونا می باشند. هند یکی از قویترین و بزرگترین تولید کننده ادویه در جهان می باشد.

قابل یادآوری است که به تاریخ 15 جنوری سال جاری سفیر هند در مسکو واکسینه "اسپوتنیک وی" شد.