09:24 01 اگست 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

پوتین دستور داد که موثر بودن واکسین های ضد نوع جدید کووید-19 باید آزمایش گردد.

به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داد که مؤثر بودن واکسین های روسیه در مقابل انواع جدید ویروس کرونا آزمایش گردد.

سرویس خبری کرملین خبر داد که دولت روسیه فدرالی عملی نمودن و ارزیابی مؤثر بودن واکسین های میهنی روسیه در مقابل انواع جدید ویرس را تامین می نماید.

در خبر آمده است که در صورت ضرورت باید تحقیقات بیشتر در مورد واکسین ها صورت بگیرد و حین راجستر آن نیز باید تغییرات بوجود بیاید.

قبلاً اخبار گردید که نهاد دولتی نظارت از صحت روسیه برای اولین بار سیستم بوجود آمدن ویروس نوع کرونا بریتانیا را راجستر و بررسی نموده است.