22:50 22 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

سازمان جهان صحت در مورد نوع جدید خطرناک کرونا افریقایی هشدار داده است.

به گزارش اسپوتنیک، مارئیه وان کرقووی کارشناس سازمان جهانی صحت خبر داده است که نوع جدید ویروس کرونا افریقایی جنوبی بیشتر

عفونی است. به گفته این خانم، نوع جدید ویروس کرونا مثل ویروس کرونا بریتانیائی عفونی تر می باشد. او تاکید کرد که با اتخاذ تدابیر ضروری، منجمله فاصله اجتماعی می توانیم از تکثر سریع این ویروس جلوگیری نموده تحت کنترل قرار دهیم.

مارییه اظهار داشت که متخصصین تغییرات وضع مریضان را در جریان مرض و داخل بستر شدن آلوده شده گان مشاهده نمیکنند. اکنون تحقیقات در مورد مؤثر بودن واکسین از ویروس کرونا در مقابل نوع افریقائی جنوبی جریان دارد.

قابل ذکر است که کمیسیون اروپا پلان فعالیت را در دفاع از نوع جدید کووید-19 سازماندهی نموده است.