20:05 05 اگست 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

بنیان گذار مایکروسافت، از امکان سرمایه گذاری میلیاردها دالر در ساخت شرکت هایی برای تولید واکسن علیه ویروس کرونا خبر داد.

بیل گیتس، بنیان گذار مایکروسافت، در کنفرانس امنیتی مونیخ ، از امکان سرمایه گذاری میلیاردها دالر در ساخت شرکت هایی برای تولید واکسن علیه ویروس کرونا خبر داد.

سخنرانی گیتس از کانال رسمی کنفرانس در یوتیوب پخش شد.

وی گفت: "ما به سرمایه گذاری هنگفت نیاز داریم. صحبت در مورد میلیارد ها دالر در میان است تا اینكه اطمینان حاصل کنیم چنین اتفاقی هرگز دوباره رخ ندهد.

گیتس همچنین بر لزوم همکاری بین کشورها و شرکت ها تأکید کرد.

به نظر وی، در حال حاضر و در سال های آینده، اولویت اصلی جهان باید دسترسی برابر به داروها و همچنین یکسان سازی در سطح کارشناسان برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده باشد.