خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

تعداد کشور های جهان که واکسین ویروس کرونا را ندارند، بیشتر نسبت به کشورهای مجهز با واکسین اند.

به گزارش اسپوتنیک، آدره آزولای رئیس عمومی یونسکو خبر داده است که شهروندان بیش از 130 کشور دوز واکسین اول ویروس کرونا را ندارند.

وی در این ارتباط توضیحات داده گفت: "وقتی که واکسینه آغاز شد؛ جهان نفس راحت کشیدند. بدون همدردی، ما از رسیدن به هدف فاصله  می گیریم. میتوان گفت که کشور های ضعیف نمی توانند در مقابل امراض مبارزه کنند".

همزمان کشور های پیشرفته مجهز با واکسین ها هستند، اما کشور ها رو به انکشاف به فاصله دور از کشور های مترقی قرار داردند. به اساس گزارش ادره ازولای، در شرایط موجوده بسیاری کشورهای رو به انکشاف توانائی درستیابی به واکسین را تا سال 2022 نخواهند داشت.

همچنان کمیته بین الملی یونسکو در امور اخلاق زیسای و کمسینون جهانی در امور اخلاق دانش علمی و تکنالوژی خواهان تغییر استراتیژی واکسین علیه ویروس کرونا گردیده خواهان بررسی واکسین به مثابه عمل نیک جامعه جهانی گردید. چنین اقدام می تواند گرانتی دهد که ادویه عادلانه به تمام کشور های جهان برسد.

با این همه، شرکت های تولید کننده ادویه که در این عرصه سرمایه گیری کرده اند و به خصوص آنهای که واکسین های مؤثر را عاجل تولید و صادر می کنند، در محضر بشریت مسوولیت دارند.