03:33 13 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

تعداد کسانی که تا کنون به ویروس کرونا آلوده شده اند به 113550202 نفر رسیده است.

به گزارش اسپوتنیک، احصائیه ها موجوده گویندگی از آن می کند که روزانه به تعداد 449505 نفر آلوده به ویروس کرونا می شوند.

در جریان پاندمی 2519328 نفر جان داده و 8913227 نفر معالجه گردیده اند.

ایالات متحده در سطر اول قرار دارد که تعداد آلوده شده گان این کشور به 29052262 رسیده است. در سطر دول کشور هند قرار دارد که تعداد آلوده شدگان این کشور به ویروس کرونا به 11063491 محاسبه می شود. در ردیف سوم کشور برازیل قرار دارد که 10393886 نفر آلوده به کرونا دارد. تا کنون در روسیه 4212100 و در بریتانیا 4152562 نفر به کرونا مبتلا گردیده اند.

امریکا تلفات بیشتر ناشی از کرونا را داده است که تعداد ایشان به 520785 و معالجه شدگان آن به 19435453 نفر میرسد.