02:17 25 سپتمبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

پس از واکسین فایزر و مدرنا این سومین واکسینی است که ادارۀ غذایی و دارویی ایالات متحده امریکا تأیید کرده است.

به گزارش اسپوتنیک، ادارهٔ مواد غذایی و دارویی ایالات متحدهٔ امریکا روز شنبه واکسین شرکت «جانسون و جانسون» را برای استفاده اضطراری تایید کرد.

شرکت «جانسون و جانسون» وعده داده که تا پایان ماه جون (یعنی حدود چهار ماه دیگر) 100 میلیون دوز واکسین به امریکا برساند. 

پیش از این گزارش شده بود که «جانسون و جانسون» درخواستی را برای ثبت واکسین ضدکرونا در بخشی دارویی جانسن در بلجیم به سازمان جهانی صحت ارسال کرده است.