00:52 21 اکتوبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

ولادیمیر پوتین اظهار داشت که بیش از دو میلیون شهروند روسیه واکسینه کرونا شده اند.

به گزارش اسپوتنیک، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز حین ملاقات با شرکت کنندگان اقدام گردهمایی عمومی همکاری روسی "ما یکجا هستم" بیش از دو میلیون شهروند روسیه واکسینه دو مرحله یی کرونا شده اند و تقریباً به همین اندازه اولین واکسین را گرفته اند.

پوتین افزود که تاکنون بیش از دو میلیون شهروند روسیه هر دو واکسین مرحله ای کرونا را گرفته اند و به همین اندازه مرحله اول واکسین را طی نموده اند.

وی تاکید کرد که روسیه تولید واکسین کرونا را توسعه میدهد، اما تاکید کرد که پرابلم در عرصه لوژستیک و سازماندهی واکسین کردن سشهروندان وجود دارد.

پوتین اظهار داشت: «من میدانم و حکومت نیز معلومات دارد که وزارت صحت عامه فعالانه در این عرصه کار می کنند و در آینده نیز در این عرصه کار خواهیم کرد».

گمان میرود که تا ماه می 30% شهروندان روسیه واکسینه کرونا خواهند شد.