00:43 17 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
10
ما را در دنبال کنید

اتحادیه اروپا به تجربه و آزمایش واکسین "اسپوتنیک وی" ساخت روسیه آغاز نمود.

به گزارش اسپوتنیک، آژانس ادویه سازی اروپا بررسی مداوم پرونده ثبت واکسین روسی ضد COVID-19 Sputnik V را آغاز کرده است. تذکر گردیده است که با توجه به استانداردهای مؤثر ایمنی و کیفیت ایجاد شده در اتحادیه اروپا کیفیت این واکسین ارزیابی خواهد شد.

کریل دمیترئف مدیر عمومی صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه تأکید کرد که توسعه مرکز تحقیقات الکتروکیمیاوی Gamaleya می تواند به نجات میلیون ها نفر در سراسر اروپا کمک کند.

کمیته امور ادویه آژانس (EMA) اروپا روشی را برای بررسی مداوم پرونده ثبت واکسین روسی علیه ویروس کرونا ویروس COVID-19 Sputnik V آغاز کرده است که توسط سرویس مطبوعاتی صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گزارش شده است.

کریل دمیترئف مدیر عمومی صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اظهار داشت: «تصمیم کمیته در مورد آغاز پروسه تجربه و آزمایش واکسین در اروپا با در نظرداشت نتایج آزمایش لابراتواری و کلینیکی و همچنان تحقیقات واکسین "اسپوتنیک وی" در وجود بزرگسالان اتخاذ گردیده است. آژانس ادویه سازی اتحادیه اروپا واکسین روسی را طبق استاندارت مؤثر بودن، با امن بودن و کیفیت آنرا ارزیابی می کنند».

وی تاکید کرد که به اتحادیه اروپا تمام معلومات های ضروری در مورد واکسین "اسپوتنیک وی" را واگذار نموده است.

کریل افزود که واکسین "اسپوتنیک" وی می توان جان میلیون های شهروند اروپا را نجات دهد و ما منتظر گزارش کمیته اداویه سازی اروپا هستیم. همکاری در تهیه واکسین باید بلندتر از سیاست باشد که همکاری ما با EMA گویندگی از این ادعا میکند و باعث پیروزی علیه پاندمی می گردد.

وی گفت که در صورت تائید واکسین "اسپوتنیک وی" در اتحادیه اروپا، از آغاز ماه جون 2021 میتواند 50 میلیون شهروندان ایحادیه اروپا واکسین شوند.