02:10 13 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

مقامات چینایی اظهار کرده اند که به درخواست سازمان ملل متحد، واکسین را به نیروهای حافظ صلح این سازمان ارائه می دهیم.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه چین اعلام کرده است که این کشور آماده است تا واکسین ضد کرونا را برای نیروهای حافظ صلح این سازمان ارائه کند.
به گفته وی، چین برای 69 کشور واکسین رایگان می‌دهد و به 43 کشور به فروش می‌رساند.
وزیر خارجه افزود که چین همچنین آماده است که با کارکنان کمیته بین المللی المپیک همکاری نماید تا ارسال واکسین برای ورزشکاران و شرکت کنندگان در بازی ها انجام شود.